Din Partner for Innovativ Mærkning

HM Group er med mere end 50 års erfaring en af Europas førende

og mest innovative virksomheder indenfor industriel etikettering og mærkning.

 

HM Group har via HM Systems og Collamat AG leveret mere end 100.000 etiketterings- og mærkningsløsninger

direkte eller via et globalt netværk bestående af mere end 50 distributører.

Med store investeringer i et nyt og moderne hovedkvarter, betydelige udviklingsaktiviteter og lean produktion har

HM positioneret sig som en ledende aktør med fremtidsorienterede løsninger inden for industriel etikettering og mærkning.

 

Ligeledes har HM markedets bredeste og mest alsidige produktprogram og leverer

standard-produkter såvel som totalløsninger indenfor en række industrier.

COVID19

 

HM Systems har for nuværende besluttet så vidt mulig at opretholde normaldrift i virksomheden

– hvilket betyder at produktion såvel som servicefunktioner er i drift.

Vi har i dag den 12. marts 2020 tilpasset interne retningslinjer, som løbende opdateres med afsæt i anbefalinger fra Erhvervsministeriets udtalelser,

Udenrigsministeriets rejsevejledning og Sundhedsstyrelsens anbefalinger, ift. at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. 

Ansatte arbejder hjemmefra i det omfang dette er muligt, og besøg hos og af HM Systems reduceres til et minimum.

Rejser erstattes af møder der afholdes via telefon, videokonference etc..

 

Naturligvis er vi ikke herre over udefrakommende og uforudsete hændelser,

der kan få indvirkning på produktion og leverancer til HM Systems.
Vi håber Covid-19 situationen afværges på bedste vis for os alle – som virksomhed,

gør vi os umage med at følge alle anbefalinger, og udvise rettidig omhu.

 

Vi håber, at du, din familie og din arbejdsplads kommer helskindet gennem de kommende uger,

og vi vil gøre alt for at holde hjulene i gang.

Siden opdateres løbende - HM Systems

Find video af HM mærknings løsninger nedenfor