COVID-19

 

HM Systems har tilpasset de interne retningslinjer, som løbende opdateres med afsæt i anbefalinger fra Erhvervsministeriets udtalelser, Udenrigsministeriets rejsevejledning og Sundhedsstyrelsens anbefalinger, ift. at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

 

Ansatte arbejder hjemmefra i det omfang det skønnes nødvendigt, og besøg hos og af HM Systems vurderes løbende for at sikre sikkerheden internt og eksternt. Rejser kombineres med videokonferencer og lignende i det omfang det er muligt.

 

Vi håber Covid-19 situationen afværges på bedste vis for os alle – som virksomhed, gør vi os umage med at følge alle anbefalinger, og udvise rettidig omhu.

 

Siden opdateres løbende - HM Systems